Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
absolútne neobchodné záväzkové vzťahy absolútne neobchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
absolútny obchod absolútny obchod Tezaurus obchodného práva
adhézne zmluvy adhézne zmluvy Tezaurus obchodného práva
adresa na doručovanie adresa na doručovanie Tezaurus obchodného práva
adresár adresár Tezaurus obchodného práva
agresívna obchodná praktika agresívna obchodná praktika Tezaurus obchodného práva
agrokomplex agrokomplex Tezaurus obchodného práva
akcesorická povaha ručenia akcesorická povaha ručenia Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva
akcia v akciovej spoločnosti akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
akcia na meno akcia na meno Tezaurus obchodného práva
akcia prioritná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia preferenčná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia ako cenný papier akcia ako cenný papier Tezaurus obchodného práva
akcionár akcionár Tezaurus obchodného práva
akciová spoločnosť akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
akosť akosť Tezaurus obchodného práva
akosť kvalita Tezaurus obchodného práva
alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody Tezaurus obchodného práva
alternatívny záväzok alternatívny záväzok Tezaurus obchodného práva