Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Podnik Podnik Tezaurus obchodného práva
Unternehmen Podnik Tezaurus obchodného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus obchodného práva
Öntapadó szerződések adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
responsabilité Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
responsabilidad Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
zmluva o uložení veci zmluva o uložení veci Tezaurus obchodného práva
postúpenie pohľadávky postúpenie pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Podnikanie Podnikanie Tezaurus obchodného práva
Unternehmen Podnikanie Tezaurus obchodného práva
podnikateľ podnikateľ Tezaurus obchodného práva
Organizačná zložka podniku Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
organisation Organizačná zložka podniku Tezaurus obchodného práva
Prevádzkáreň Prevádzkáreň Tezaurus obchodného práva
prokúra prokúra Tezaurus obchodného práva
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
zahraničná osoba majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
podnikanie zahraničnej osoby majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby na územie SR majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
Unternehmensregister Obchodný register Tezaurus obchodného práva