Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
štátne územie štátne územie Tezaurus ústavného práva
zvrchovanosť štátu zvrchovanosť štátu Tezaurus ústavného práva
suverenita štátu zvrchovanosť štátu Tezaurus ústavného práva
štátne symboly štátne symboly Tezaurus ústavného práva
súdnictvo súdnictvo Tezaurus ústavného práva
ústava ústava Tezaurus ústavného práva
štrajk štrajk Tezaurus ústavného práva
uznesenia ústavného súdu uznesenia ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
vojna vojna Tezaurus ústavného práva
vojnový stav vojnový stav Tezaurus ústavného práva
výnimočný stav výnimočný stav Tezaurus ústavného práva
Súdna rada Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
súdny spis súdny spis Tezaurus správneho práva
správa správa Tezaurus správneho práva
priezvisko priezvisko Tezaurus správneho práva
štátna príslušnosť štátne občianstvo Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
zbrojný preukaz zbrojný preukaz Tezaurus správneho práva
žiak žiak Tezaurus správneho práva
svedok svedok Tezaurus správneho práva
priestupky priestupky Tezaurus správneho práva
správne súdnictvo správne súdnictvo Tezaurus správneho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus správneho práva
zastúpenie zastúpenie Tezaurus správneho práva
zhromažďovanie zhromažďovanie Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o umiestnení stavby rozhodnutie o umiestnení stavby Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o využívaní územia rozhodnutie o využívaní územia Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o stavebnej úzavere rozhodnutie o stavebnej úzavere Tezaurus správneho práva
stavebný úrad stavebný úrad Tezaurus správneho práva
stavba stavba Tezaurus správneho práva
znalec znalec Tezaurus správneho práva
zásada súčinnosti zásada súčinnosti Tezaurus správneho práva
precedenčná zásada precedenčná zásada Tezaurus správneho práva
Ústavný súd Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
strážna služba strážna služba Tezaurus správneho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva
predvolanie predvolanie Tezaurus správneho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus správneho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus správneho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus správneho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus správneho práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
štátna správa štátna správa Tezaurus správneho práva
rodičovstvo rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
záväzok záväzok Tezaurus občianskeho práva
termín termín Tezaurus občianskeho práva
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva