Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
štátne územie štátne územie Tezaurus ústavného práva
zvrchovanosť štátu zvrchovanosť štátu Tezaurus ústavného práva
suverenita štátu zvrchovanosť štátu Tezaurus ústavného práva
štátne symboly štátne symboly Tezaurus ústavného práva
súdnictvo súdnictvo Tezaurus ústavného práva
ústava ústava Tezaurus ústavného práva
štrajk štrajk Tezaurus ústavného práva
uznesenia ústavného súdu uznesenia ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
vojna vojna Tezaurus ústavného práva
vojnový stav vojnový stav Tezaurus ústavného práva
výnimočný stav výnimočný stav Tezaurus ústavného práva
Súdna rada Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
súdny spis súdny spis Tezaurus správneho práva
správa správa Tezaurus správneho práva
priezvisko priezvisko Tezaurus správneho práva
štátna príslušnosť štátne občianstvo Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
zbrojný preukaz zbrojný preukaz Tezaurus správneho práva
žiak žiak Tezaurus správneho práva
svedok svedok Tezaurus správneho práva
priestupky priestupky Tezaurus správneho práva
správne súdnictvo správne súdnictvo Tezaurus správneho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus správneho práva
zastúpenie zastúpenie Tezaurus správneho práva
zhromažďovanie zhromažďovanie Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o umiestnení stavby rozhodnutie o umiestnení stavby Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o využívaní územia rozhodnutie o využívaní územia Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o stavebnej úzavere rozhodnutie o stavebnej úzavere Tezaurus správneho práva
stavebný úrad stavebný úrad Tezaurus správneho práva
stavba stavba Tezaurus správneho práva
znalec znalec Tezaurus správneho práva
zásada súčinnosti zásada súčinnosti Tezaurus správneho práva
precedenčná zásada precedenčná zásada Tezaurus správneho práva
Ústavný súd Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
strážna služba strážna služba Tezaurus správneho práva
Najvyšší súd Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva
predvolanie predvolanie Tezaurus správneho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus správneho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus správneho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus správneho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus správneho práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
štátna správa štátna správa Tezaurus správneho práva
rodičovstvo rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
záväzok záväzok Tezaurus občianskeho práva
termín termín Tezaurus občianskeho práva
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva
ušlý zárobok ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
znalečné znalečné Tezaurus občianskeho práva
svedočné svedočné Tezaurus občianskeho práva
uznesenie uznesenie Tezaurus občianskeho práva
výsluch svedka výsluch svedka Tezaurus občianskeho práva
znalec znalec Tezaurus občianskeho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus občianskeho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus občianskeho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus občianskeho práva
zmier zmier Tezaurus občianskeho práva
zastúpenie zastúpenie Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľská zmluva spotrebiteľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
vydržanie vydržanie Tezaurus občianskeho práva
spoluvlastníctvo spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
záloh záloh Tezaurus občianskeho práva
vydedenie vydedenie Tezaurus občianskeho práva
ručenie ručenie Tezaurus občianskeho práva
započítanie započítanie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o úschove zmluva o úschove Tezaurus občianskeho práva
zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní Tezaurus občianskeho práva
sprostredkovateľská zmluva sprostredkovateľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
zmluva o vklade zmluva o vklade Tezaurus občianskeho práva
prístrešie prístrešie Tezaurus občianskeho práva
urovnanie urovnanie Tezaurus občianskeho práva
verejná súťaž verejná súťaž Tezaurus občianskeho práva
zamestnanec zamestnanec Tezaurus pracovného práva
zamestnávateľ zamestnávateľ Tezaurus pracovného práva
tehotná zamestnankyňa tehotná zamestnankyňa Tezaurus pracovného práva
služby zamestnanosti služby zamestnanosti Tezaurus pracovného práva
záujemca o zamestnanie záujemca o zamestnanie Tezaurus pracovného práva
zodpovednosť za škodu zodpovednosť za škodu Tezaurus pracovného práva
výpoveď výpoveď Tezaurus pracovného práva
vhodné zamestnanie vhodné zamestnanie Tezaurus pracovného práva
sprostredkovanie zamestnania sprostredkovanie zamestnania Tezaurus pracovného práva
štátny zamestnanec štátny zamestnanec Tezaurus pracovného práva
štátna služba štátna služba Tezaurus pracovného práva
zástupcovia zamestnancov zástupcovia zamestnancov Tezaurus pracovného práva
užívateľský zamestnávateľ užívateľský zamestnávateľ Tezaurus pracovného práva
sociálna udalosť sociálna udalosť Tezaurus pracovného práva
tehotenstvo tehotenstvo Tezaurus pracovného práva
telepráca telepráca Tezaurus pracovného práva
sťahovanie sa zamestnanca sťahovanie sa zamestnanca Tezaurus pracovného práva
vlastná svadba vlastná svadba Tezaurus pracovného práva
zaškolenie zaškolenie Tezaurus pracovného práva
zaučenie zaučenie Tezaurus pracovného práva
zvršky zvršky Tezaurus pracovného práva
stravovanie zamestnancov stravovanie zamestnancov Tezaurus pracovného práva
vreckové vreckové Tezaurus pracovného práva
vedúci zamestnanec vedúci zamestnanec Tezaurus pracovného práva
smrť zamestnanca smrť zamestnanca Tezaurus pracovného práva