Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
zabezpečenie svedka zabezpečenie svedka Tezaurus trestného práva
zabezpečené dlhopisy zabezpečené dlhopisy Tezaurus finančného práva
zabezpečovacie opatrenie zabezpečovacie opatrenie Tezaurus občianskeho práva
zabitie zabitie Tezaurus trestného práva
začatie konania začatie konania Tezaurus občianskeho práva
zadržanie zadržanie Tezaurus trestného práva
zadržanie zásielok zadržanie zásielok Tezaurus trestného práva
zádržné právo zádržné právo Tezaurus občianskeho práva
zádržné právo zasielateľa k zásielke zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
zádržné právo banky k uloženej veci zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
záhaľčivý život záhaľčivý život Tezaurus trestného práva
zahladenie odsúdenia zahladenie odsúdenia Tezaurus trestného práva
zahraničná poisťovňa zahraničná poisťovňa Tezaurus finančného práva
zahraničná zaisťovňa zahraničná zaisťovňa Tezaurus finančného práva
zahraničný podielový fond zahraničný podielový fond Tezaurus finančného práva
zahraničný investičný fond zahraničný investičný fond Tezaurus finančného práva
zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničný subjekt kolektívneho investovania Tezaurus finančného práva
zahraničná platobná inštitúcia zahraničná platobná inštitúcia Tezaurus finančného práva
zahraničná fyzická osoba zahraničná fyzická osoba Tezaurus obchodného práva
zahraničný verejný činiteľ zahraničný verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
zaistenie peňažných prostriedkov zaistenie peňažných prostriedkov Tezaurus trestného práva
zaistenie zaknihovaných cenných papierov zaistenie zaknihovaných cenných papierov Tezaurus trestného práva
zaisťovacia činnosť zaisťovacia činnosť Tezaurus finančného práva
zaisťovňa zaisťovňa Tezaurus finančného práva
zákaz krátenia dovolenky zákaz krátenia dovolenky Tezaurus pracovného práva
zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
zákaz ďalšieho vývozu zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
základ dane základ dane Tezaurus finančného práva
základ poplatku základ poplatku Tezaurus finančného práva
základný pracovný čas základný pracovný čas Tezaurus pracovného práva
základná zložka mzdy základná zložka mzdy Tezaurus pracovného práva
základné imanie družstva základné imanie družstva Tezaurus obchodného práva
zákonodarná iniciatíva zákonodarná iniciatíva Tezaurus ústavného práva
žaloba žaloba Tezaurus občianskeho práva
záloh záloh Tezaurus občianskeho práva
založenie akciovej spoločnosti založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
záložné právo záložné právo Tezaurus občianskeho práva
zámena obsahu zásielok zámena obsahu zásielok Tezaurus trestného práva
zamestnanec zamestnanec Tezaurus pracovného práva
zamestnanec so zdravotným postihnutím zamestnanec so zdravotným postihnutím Tezaurus pracovného práva
zamestnanec pracujúci v noci zamestnanec pracujúci v noci Tezaurus pracovného práva
zamestnanecké dielo zamestnanecké dielo Tezaurus občianskeho práva
zamestnanecká rada zamestnanecká rada Tezaurus pracovného práva
zamestnanecké obligácie zamestnanecké obligácie Tezaurus finančného práva
zamestnávateľ zamestnávateľ Tezaurus pracovného práva
zánik manželstva zánik manželstva Tezaurus občianskeho práva
zánik nájmu bytu zánik nájmu bytu Tezaurus občianskeho práva
zánik zamestnávateľa s právnym nástupníctvom zánik zamestnávateľa s právnym nástupníctvom Tezaurus pracovného práva
zánik pracovného pomeru zo zákona zánik pracovného pomeru zo zákona Tezaurus pracovného práva
zánik cenného papiera zánik cenného papiera Tezaurus finančného práva
zánik obchodnoprávnych záväzkov zánik obchodnoprávnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
zánik záväzku podriadenosti zánik záväzku podriadenosti Tezaurus obchodného práva
zánik obchodného zastúpenia zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
zánik mandátnej zmluvy zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o tichom spoločenstve zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o sprostredkovaní zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
zánik trestu zánik trestu Tezaurus trestného práva
zaobchádzanie s odsúdeným zaobchádzanie s odsúdeným Tezaurus trestného práva
zapieracia žaloba zapieracia žaloba Tezaurus občianskeho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus správneho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus trestného práva
započítanie väzby a trestu započítanie väzby a trestu Tezaurus trestného práva
zásada zákonnosti zásada zákonnosti Tezaurus správneho práva
zásada súčinnosti zásada súčinnosti Tezaurus správneho práva
zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania Tezaurus správneho práva
zásada materiálnej pravdy zásada materiálnej pravdy Tezaurus správneho práva
zásada informovanosti zásada informovanosti Tezaurus správneho práva
zásada procesnej rovnosti účastníkov konania zásada procesnej rovnosti účastníkov konania Tezaurus správneho práva
zásada dobrej viery zásada dobrej viery Tezaurus obchodného práva
zasahovanie do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
zasielateľská zmluva zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
záškodníctvo záškodníctvo Tezaurus trestného práva
zaškolenie zaškolenie Tezaurus pracovného práva
zastavenie konania zastavenie konania Tezaurus správneho práva
zastavenie konania zastavenie konania Tezaurus občianskeho práva
zastavenie daňového konania zastavenie daňového konania Tezaurus finančného práva
zastavenie trestného stíhania zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
zástupcovia zamestnancov zástupcovia zamestnancov Tezaurus pracovného práva
zastúpenie zastúpenie Tezaurus občianskeho práva
zastúpenie banky zastúpenie banky Tezaurus finančného práva
zastúpenie zahraničnej banky zastúpenie zahraničnej banky Tezaurus finančného práva
zatknutie obvineného zatknutie obvineného Tezaurus ústavného práva
zatknutie zatknutie Tezaurus trestného práva
zaučenie zaučenie Tezaurus pracovného práva
záujemca o zamestnanie záujemca o zamestnanie Tezaurus pracovného práva
záujmové združenie občanov záujmové združenie občanov Tezaurus trestného práva
záväzkový právny vzťah záväzok Tezaurus občianskeho práva
závažnejší spôsob konania závažnejší spôsob konania Tezaurus trestného práva
záväzok záväzok Tezaurus občianskeho práva
záväzok podriadenosti záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
závet závet Tezaurus občianskeho práva
zavinenie zavinenie Tezaurus trestného práva
závislá práca závislá práca Tezaurus pracovného práva
závislá osoba závislá osoba Tezaurus trestného práva
zavlečenie do cudziny zavlečenie do cudziny Tezaurus trestného práva
záznam telekomunikačnej prevádzky záznam telekomunikačnej prevádzky Tezaurus trestného práva
zberný dlhopis zberný dlhopis Tezaurus finančného práva
zbor väzenskej a justičnej stráže zbor väzenskej a justičnej stráže Tezaurus trestného práva