Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmluva o výhradnom predaji zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
zmluvné obchodné záväzkové vzťahy fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
zmluvná pokuta zmluvná pokuta Tezaurus obchodného práva
zmocnenie sa cudzej veci zmocnenie sa cudzej veci Tezaurus trestného práva
zmrzačenie zmrzačenie Tezaurus trestného práva
značná škoda značná škoda Tezaurus trestného práva
znaky skutkovej podstaty trestného činu znaky skutkovej podstaty trestného činu Tezaurus trestného práva
znalec znalec Tezaurus správneho práva
znalec znalec Tezaurus občianskeho práva
znalec znalec Tezaurus trestného práva
znalecký posudok znalecký posudok Tezaurus správneho práva
znalecký posudok znalecký posudok Tezaurus trestného práva
znalečné znalečné Tezaurus trestného práva
znásilnenie znásilnenie Tezaurus trestného práva
znemožnenie cesty do zamestnania znemožnenie cesty do zamestnania Tezaurus pracovného práva
zneužívanie právomoci verejného činiteľa zneužívanie právomoci verejného činiteľa Tezaurus trestného práva
zničenie veci zničenie veci Tezaurus trestného práva
zodpovednosť zamestnanca za škodu zodpovednosť zamestnanca za škodu Tezaurus pracovného práva
zodpovednosť zasielateľa za škodu zodpovednosť zasielateľa za škodu Tezaurus obchodného práva
zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva