Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmluva o uložení veci zmluva o uložení veci Tezaurus obchodného práva
zmluva o bežnom účte zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
zmluva o obchodnom zastúpení zmluva o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
zmluva o budúcej zmluve zmluva o budúcej zmluve Tezaurus obchodného práva
zmluva o predaji podniku zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
zmluva o kúpe prenajatej veci zmluva o kúpe prenajatej veci Tezaurus obchodného práva
zmluva o úvere zmluva o úvere Tezaurus obchodného práva
zmluva o dielo zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
zmluva o kontrolnej činnosti zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
zmluva o inkase zmluva o inkase Tezaurus obchodného práva
zmluva o sprostredkovaní zmluva o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
zmluva o bankovom uložení veci zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
zmluva o otvorení akreditívu zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
zmluva o skladovaní zmluva o skladovaní Tezaurus obchodného práva
zmluva o tichom spoločenstve zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
zmluva o nájme dopravného prostriedku zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
zmluva o prevádzke dopravného prostriedku zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
zmluva o vkladovom účte zmluva o vkladovom účte Tezaurus obchodného práva
zmluva o preprave vecí zmluva o preprave vecí Tezaurus obchodného práva
zmluvy o viazaných obchodoch zmluvy o viazaných obchodoch Tezaurus obchodného práva