Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmenka zmenka Tezaurus finančného práva
zmenšená príčetnosť zmenšená príčetnosť Tezaurus trestného práva
zmier zmier Tezaurus občianskeho práva
zmier zmier Tezaurus trestného práva
zmiešaná mzda zmiešaná mzda Tezaurus pracovného práva
zmluva o dielo zmluva o dielo Tezaurus občianskeho práva
zmluva o pôžičke zmluva o pôžičke Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní veci zmluva o obstaraní veci Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní predaja veci zmluva o obstaraní predaja veci Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní zájazdu zmluva o obstaraní zájazdu Tezaurus občianskeho práva
zmluva o úschove zmluva o úschove Tezaurus občianskeho práva
zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave osôb zmluva o preprave osôb Tezaurus občianskeho práva
zmluva o preprave nákladu zmluva o preprave nákladu Tezaurus občianskeho práva
zmluva o vklade zmluva o vklade Tezaurus občianskeho práva
zmluva o dôchodku zmluva o dôchodku Tezaurus občianskeho práva
zmluva o správe cenných papierov zmluva o správe cenných papierov Tezaurus finančného práva
zmluva o uložení cenných papierov zmluva o uložení cenných papierov Tezaurus finančného práva
zmluva o riadení portfólia zmluva o riadení portfólia Tezaurus finančného práva
zmluva o pôžičke cenného papiera zmluva o pôžičke cenného papiera Tezaurus finančného práva