Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zapieracia žaloba zapieracia žaloba Tezaurus občianskeho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus správneho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus trestného práva
započítanie väzby a trestu započítanie väzby a trestu Tezaurus trestného práva
zásada zákonnosti zásada zákonnosti Tezaurus správneho práva
zásada súčinnosti zásada súčinnosti Tezaurus správneho práva
zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania Tezaurus správneho práva
zásada materiálnej pravdy zásada materiálnej pravdy Tezaurus správneho práva
zásada informovanosti zásada informovanosti Tezaurus správneho práva
zásada procesnej rovnosti účastníkov konania zásada procesnej rovnosti účastníkov konania Tezaurus správneho práva
zásada dobrej viery zásada dobrej viery Tezaurus obchodného práva
zasahovanie do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
zasielateľská zmluva zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
záškodníctvo záškodníctvo Tezaurus trestného práva
zaškolenie zaškolenie Tezaurus pracovného práva
zastavenie konania zastavenie konania Tezaurus správneho práva
zastavenie konania zastavenie konania Tezaurus občianskeho práva
zastavenie daňového konania zastavenie daňového konania Tezaurus finančného práva
zastavenie trestného stíhania zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
zástupcovia zamestnancov zástupcovia zamestnancov Tezaurus pracovného práva