Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zamestnanec so zdravotným postihnutím zamestnanec so zdravotným postihnutím Tezaurus pracovného práva
zamestnanec pracujúci v noci zamestnanec pracujúci v noci Tezaurus pracovného práva
zamestnanecké dielo zamestnanecké dielo Tezaurus občianskeho práva
zamestnanecká rada zamestnanecká rada Tezaurus pracovného práva
zamestnanecké obligácie zamestnanecké obligácie Tezaurus finančného práva
zamestnávateľ zamestnávateľ Tezaurus pracovného práva
zánik manželstva zánik manželstva Tezaurus občianskeho práva
zánik nájmu bytu zánik nájmu bytu Tezaurus občianskeho práva
zánik zamestnávateľa s právnym nástupníctvom zánik zamestnávateľa s právnym nástupníctvom Tezaurus pracovného práva
zánik pracovného pomeru zo zákona zánik pracovného pomeru zo zákona Tezaurus pracovného práva
zánik cenného papiera zánik cenného papiera Tezaurus finančného práva
zánik obchodnoprávnych záväzkov zánik obchodnoprávnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
zánik záväzku podriadenosti zánik záväzku podriadenosti Tezaurus obchodného práva
zánik obchodného zastúpenia zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
zánik mandátnej zmluvy zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o tichom spoločenstve zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o sprostredkovaní zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
zánik trestu zánik trestu Tezaurus trestného práva
zaobchádzanie s odsúdeným zaobchádzanie s odsúdeným Tezaurus trestného práva