Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zahraničný verejný činiteľ zahraničný verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
zaistenie peňažných prostriedkov zaistenie peňažných prostriedkov Tezaurus trestného práva
zaistenie zaknihovaných cenných papierov zaistenie zaknihovaných cenných papierov Tezaurus trestného práva
zaisťovacia činnosť zaisťovacia činnosť Tezaurus finančného práva
zaisťovňa zaisťovňa Tezaurus finančného práva
zákaz krátenia dovolenky zákaz krátenia dovolenky Tezaurus pracovného práva
zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
zákaz ďalšieho vývozu zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
základ dane základ dane Tezaurus finančného práva
základ poplatku základ poplatku Tezaurus finančného práva
základný pracovný čas základný pracovný čas Tezaurus pracovného práva
základná zložka mzdy základná zložka mzdy Tezaurus pracovného práva
základné imanie družstva základné imanie družstva Tezaurus obchodného práva
zákonodarná iniciatíva zákonodarná iniciatíva Tezaurus ústavného práva
žaloba žaloba Tezaurus občianskeho práva
záloh záloh Tezaurus občianskeho práva
založenie akciovej spoločnosti založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
záložné právo záložné právo Tezaurus občianskeho práva
zámena obsahu zásielok zámena obsahu zásielok Tezaurus trestného práva
zamestnanec zamestnanec Tezaurus pracovného práva