Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
zabezpečenie svedka zabezpečenie svedka Tezaurus trestného práva
zabezpečené dlhopisy zabezpečené dlhopisy Tezaurus finančného práva
zabezpečovacie opatrenie zabezpečovacie opatrenie Tezaurus občianskeho práva
zabitie zabitie Tezaurus trestného práva
začatie konania začatie konania Tezaurus občianskeho práva
zadržanie zadržanie Tezaurus trestného práva
zadržanie zásielok zadržanie zásielok Tezaurus trestného práva
zádržné právo zádržné právo Tezaurus občianskeho práva
zádržné právo zasielateľa k zásielke zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
zádržné právo banky k uloženej veci zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
záhaľčivý život záhaľčivý život Tezaurus trestného práva
zahladenie odsúdenia zahladenie odsúdenia Tezaurus trestného práva
zahraničná poisťovňa zahraničná poisťovňa Tezaurus finančného práva
zahraničná zaisťovňa zahraničná zaisťovňa Tezaurus finančného práva
zahraničný podielový fond zahraničný podielový fond Tezaurus finančného práva
zahraničný investičný fond zahraničný investičný fond Tezaurus finančného práva
zahraničný subjekt kolektívneho investovania zahraničný subjekt kolektívneho investovania Tezaurus finančného práva
zahraničná platobná inštitúcia zahraničná platobná inštitúcia Tezaurus finančného práva
zahraničná fyzická osoba zahraničná fyzická osoba Tezaurus obchodného práva