Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
valné zhromaždenie akciovej spoločnosti valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
valuty valuty Tezaurus finančného práva
väzba väzba Tezaurus trestného práva
väzeň väzeň Tezaurus trestného práva
vec vec Tezaurus občianskeho práva
veci určené na vykonanie diela veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
vec z trestnej činnosti vec z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
vec vec Tezaurus trestného práva
vec všeobecného záujmu vec všeobecného záujmu Tezaurus trestného práva
vecné bremená vecné bremená Tezaurus občianskeho práva
vecné práva vecné práva Tezaurus občianskeho práva
vecné dôkazy vecné dôkazy Tezaurus trestného práva
vedúci zamestnanec vedúci zamestnanec Tezaurus pracovného práva
väčšia škoda väčšia škoda Tezaurus trestného práva
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
verejný ochranca práv verejný ochranca práv Tezaurus ústavného práva
verejný prísľub verejný prísľub Tezaurus občianskeho práva
verejná funkcia verejná funkcia Tezaurus pracovného práva
verejné prostriedky verejné prostriedky Tezaurus finančného práva
verejné financie verejné financie Tezaurus finančného práva
verejný sektor verejný sektor Tezaurus finančného práva
verejná obchodná súťaž verejná obchodná súťaž Tezaurus obchodného práva
verejný návrh na uzavretie zmluvy verejný návrh na uzavretie zmluvy Tezaurus obchodného práva
verejná obchodná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejná akciová spoločnosť verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejné pohoršenie verejné pohoršenie Tezaurus trestného práva
verejná listina verejná listina Tezaurus trestného práva
verejný činiteľ verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
vhodné zamestnanie vhodné zamestnanie Tezaurus pracovného práva
vhodná práca vhodná práca Tezaurus pracovného práva
viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré zmluvy zahrnuté v tej istej listine viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré osoby viaceré osoby Tezaurus trestného práva
viacstranné výmenné obchody viacstranné výmenné obchody Tezaurus obchodného práva
viazané zmluvy viazané zmluvy Tezaurus obchodného práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
vklad vklad Tezaurus finančného práva
vklad tichého spoločníka vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
vkladový certifikát vkladový certifikát Tezaurus finančného práva
vkladový list vkladový list Tezaurus finančného práva
vkladové potvrdenky vkladové potvrdenky Tezaurus finančného práva
vláda Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
vlámanie vlámanie Tezaurus trestného práva
vlastnícke právo vlastnícke právo Tezaurus občianskeho práva
vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo objednávateľa vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo zhotoviteľa vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
vlastníctvo imanie Tezaurus obchodného práva