Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
valné zhromaždenie akciovej spoločnosti valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
valuty valuty Tezaurus finančného práva
väzba väzba Tezaurus trestného práva
väzeň väzeň Tezaurus trestného práva
vec vec Tezaurus občianskeho práva
veci určené na vykonanie diela veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
vec z trestnej činnosti vec z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
vec vec Tezaurus trestného práva
vec všeobecného záujmu vec všeobecného záujmu Tezaurus trestného práva
vecné bremená vecné bremená Tezaurus občianskeho práva
vecné práva vecné práva Tezaurus občianskeho práva
vecné dôkazy vecné dôkazy Tezaurus trestného práva
vedúci zamestnanec vedúci zamestnanec Tezaurus pracovného práva
väčšia škoda väčšia škoda Tezaurus trestného práva
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
verejný ochranca práv verejný ochranca práv Tezaurus ústavného práva
verejný prísľub verejný prísľub Tezaurus občianskeho práva
verejná funkcia verejná funkcia Tezaurus pracovného práva
verejné prostriedky verejné prostriedky Tezaurus finančného práva
verejné financie verejné financie Tezaurus finančného práva
verejný sektor verejný sektor Tezaurus finančného práva
verejná obchodná súťaž verejná obchodná súťaž Tezaurus obchodného práva
verejný návrh na uzavretie zmluvy verejný návrh na uzavretie zmluvy Tezaurus obchodného práva
verejná obchodná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejná akciová spoločnosť verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejné pohoršenie verejné pohoršenie Tezaurus trestného práva
verejná listina verejná listina Tezaurus trestného práva
verejný činiteľ verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
vhodné zamestnanie vhodné zamestnanie Tezaurus pracovného práva
vhodná práca vhodná práca Tezaurus pracovného práva
viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré zmluvy zahrnuté v tej istej listine viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré osoby viaceré osoby Tezaurus trestného práva
viacstranné výmenné obchody viacstranné výmenné obchody Tezaurus obchodného práva
viazané zmluvy viazané zmluvy Tezaurus obchodného práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
vklad vklad Tezaurus finančného práva
vklad tichého spoločníka vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
vkladový certifikát vkladový certifikát Tezaurus finančného práva
vkladový list vkladový list Tezaurus finančného práva
vkladové potvrdenky vkladové potvrdenky Tezaurus finančného práva
vláda Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
vlámanie vlámanie Tezaurus trestného práva
vlastnícke právo vlastnícke právo Tezaurus občianskeho práva
vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo objednávateľa vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo zhotoviteľa vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
vlastníctvo imanie Tezaurus obchodného práva
vlastné imanie vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
vniknutie do obydlia vniknutie do obydlia Tezaurus trestného práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva
vnútorná kontrola vnútorná kontrola Tezaurus finančného práva
vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vojak v zálohe vojak v zálohe Tezaurus trestného práva
vojak vojak Tezaurus trestného práva
vojenská služba vojenská služba Tezaurus trestného práva
voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
volebné právo volebné právo Tezaurus ústavného práva
voliteľný pracovný čas voliteľný pracovný čas Tezaurus pracovného práva
vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vopred uvážená pohnútka vopred uvážená pohnútka Tezaurus trestného práva
vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
vrátenie veci vrátenie veci Tezaurus trestného práva
vražda vražda Tezaurus trestného práva
všeobecné ohrozenie všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
všeobecné nebezpečenstvo všeobecné nebezpečenstvo Tezaurus trestného práva
vybavenie reklamácie vybavenie reklamácie Tezaurus obchodného práva
výbory Národnej rady Slovenskej republiky výbory Národnej rady Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
výbušnina výbušnina Tezaurus trestného práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus trestného práva
vydanie diela vydanie diela Tezaurus občianskeho práva
vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
výdavky štátneho rozpočtu výdavky štátneho rozpočtu Tezaurus finančného práva
vydedenie vydedenie Tezaurus občianskeho práva
vydieračský únos vydieračský únos Tezaurus trestného práva
vydieranie vydieranie Tezaurus trestného práva
vydržanie vydržanie Tezaurus občianskeho práva
vyhýbanie sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
výklad prejavu vôle výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
výkon kontroly výkon kontroly Tezaurus finančného práva
výkon práva akcionára v rozhodujúci deň výkon práva akcionára v rozhodujúci deň Tezaurus obchodného práva
vykonanie diela vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
vykonávacia inštitúcia vykonávacia inštitúcia Tezaurus finančného práva
vykonávacie konanie vykonávacie konanie Tezaurus trestného práva
výkonnostné odmeny výkonnostné odmeny Tezaurus pracovného práva
vylúčenie zodpovednosti mandatára vylúčenie zodpovednosti mandatára Tezaurus obchodného práva
vymeniteľný dlhopis vymeniteľný dlhopis Tezaurus obchodného práva
vymenúvanie sudcov ústavného súdu vymenúvanie sudcov ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
výpis z registra trestov výpis z registra trestov Tezaurus trestného práva
výpoveď výpoveď Tezaurus pracovného práva
výpovedná doba výpovedná doba Tezaurus pracovného práva
výroba a držba falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva
výrobca výrobca Tezaurus obchodného práva
výrobok predávaný na množstvo výrobok predávaný na množstvo Tezaurus obchodného práva
výrobok výrobok Tezaurus obchodného práva