Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
vydieranie vydieranie Tezaurus trestného práva
vydržanie vydržanie Tezaurus občianskeho práva
vyhýbanie sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
výklad prejavu vôle výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
výkon kontroly výkon kontroly Tezaurus finančného práva
výkon práva akcionára v rozhodujúci deň výkon práva akcionára v rozhodujúci deň Tezaurus obchodného práva
vykonanie diela vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
vykonávacia inštitúcia vykonávacia inštitúcia Tezaurus finančného práva
vykonávacie konanie vykonávacie konanie Tezaurus trestného práva
výkonnostné odmeny výkonnostné odmeny Tezaurus pracovného práva
vylúčenie zodpovednosti mandatára vylúčenie zodpovednosti mandatára Tezaurus obchodného práva
vymeniteľný dlhopis vymeniteľný dlhopis Tezaurus obchodného práva
vymenúvanie sudcov ústavného súdu vymenúvanie sudcov ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
výpis z registra trestov výpis z registra trestov Tezaurus trestného práva
výpoveď výpoveď Tezaurus pracovného práva
výpovedná doba výpovedná doba Tezaurus pracovného práva
výroba a držba falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva
výrobca výrobca Tezaurus obchodného práva
výrobok predávaný na množstvo výrobok predávaný na množstvo Tezaurus obchodného práva
výrobok výrobok Tezaurus obchodného práva