Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
voliteľný pracovný čas voliteľný pracovný čas Tezaurus pracovného práva
vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vopred uvážená pohnútka vopred uvážená pohnútka Tezaurus trestného práva
vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
vrátenie veci vrátenie veci Tezaurus trestného práva
vražda vražda Tezaurus trestného práva
všeobecné ohrozenie všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
všeobecné nebezpečenstvo všeobecné nebezpečenstvo Tezaurus trestného práva
vybavenie reklamácie vybavenie reklamácie Tezaurus obchodného práva
výbory Národnej rady Slovenskej republiky výbory Národnej rady Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
výbušnina výbušnina Tezaurus trestného práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus trestného práva
vydanie diela vydanie diela Tezaurus občianskeho práva
vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
výdavky štátneho rozpočtu výdavky štátneho rozpočtu Tezaurus finančného práva
vydedenie vydedenie Tezaurus občianskeho práva
vydieračský únos vydieračský únos Tezaurus trestného práva