Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
vkladový certifikát vkladový certifikát Tezaurus finančného práva
vkladový list vkladový list Tezaurus finančného práva
vkladové potvrdenky vkladové potvrdenky Tezaurus finančného práva
vláda Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
vlámanie vlámanie Tezaurus trestného práva
vlastnícke právo vlastnícke právo Tezaurus občianskeho práva
vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo objednávateľa vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo zhotoviteľa vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
vlastníctvo imanie Tezaurus obchodného práva
vlastné imanie vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
vniknutie do obydlia vniknutie do obydlia Tezaurus trestného práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva
vnútorná kontrola vnútorná kontrola Tezaurus finančného práva
vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody vnútorná diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
vojak v zálohe vojak v zálohe Tezaurus trestného práva
vojak vojak Tezaurus trestného práva
vojenská služba vojenská služba Tezaurus trestného práva
voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
volebné právo volebné právo Tezaurus ústavného práva