Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
verejné financie verejné financie Tezaurus finančného práva
verejný sektor verejný sektor Tezaurus finančného práva
verejná obchodná súťaž verejná obchodná súťaž Tezaurus obchodného práva
verejný návrh na uzavretie zmluvy verejný návrh na uzavretie zmluvy Tezaurus obchodného práva
verejná obchodná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejná akciová spoločnosť verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejné pohoršenie verejné pohoršenie Tezaurus trestného práva
verejná listina verejná listina Tezaurus trestného práva
verejný činiteľ verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
vhodné zamestnanie vhodné zamestnanie Tezaurus pracovného práva
vhodná práca vhodná práca Tezaurus pracovného práva
viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré zmluvy zahrnuté v tej istej listine viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré osoby viaceré osoby Tezaurus trestného práva
viacstranné výmenné obchody viacstranné výmenné obchody Tezaurus obchodného práva
viazané zmluvy viazané zmluvy Tezaurus obchodného práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
vklad vklad Tezaurus finančného práva
vklad tichého spoločníka vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva