Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
konanie podnikateľa konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
konanie osoby poverenej určitou činnosťou konanie osoby poverenej určitou činnosťou Tezaurus obchodného práva
konanie pred sudcom pre prípravné konanie konanie pred sudcom pre prípravné konanie Tezaurus trestného práva
konanie pred samosudcom konanie pred samosudcom Tezaurus trestného práva
koncesia koncesia Tezaurus finančného práva
konfrontácia konfrontácia Tezaurus trestného práva
konkurz konkurz Tezaurus finančného práva
kontinuálne vzdelávanie kontinuálne vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
konto pracovného času konto pracovného času Tezaurus pracovného práva
kontrolovaná dodávka kontrolovaná dodávka Tezaurus trestného práva
konverzia konverzia Tezaurus finančného práva
korešpondenčné hlasovanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti korešpondenčné hlasovanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
korunný svedok korunný svedok Tezaurus trestného práva
korupcia korupcia Tezaurus trestného práva
kótovanie kótovanie Tezaurus finančného práva
krajná núdza krajná núdza Tezaurus trestného práva
krajská prokuratúra krajská prokuratúra Tezaurus trestného práva
krátenie dovolenky krátenie dovolenky Tezaurus pracovného práva
kreditná platobná karta kreditná platobná karta Tezaurus obchodného práva
kriminalistika kriminalistika Tezaurus trestného práva