Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
kancelária Ústavného súdu kancelária Ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
kapitál imanie Tezaurus obchodného práva
kapitálový trh kapitálový trh Tezaurus finančného práva
kapitálové cenné papiere kapitálové cenné papiere Tezaurus finančného práva
kapitálový podvod kapitálový podvod Tezaurus trestného práva
kapitoly štátneho rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu Tezaurus finančného práva
kaptívna poisťovňa kaptívna poisťovňa Tezaurus finančného práva
kaptívna zaisťovňa kaptívna zaisťovňa Tezaurus finančného práva
karanténa karanténa Tezaurus pracovného práva
kataster nehnuteľností kataster nehnuteľností Tezaurus správneho práva
katastrálny operát katastrálny operát Tezaurus správneho práva
katastrálny úrad katastrálny úrad Tezaurus správneho práva
kaucia peňažná záruka Tezaurus trestného práva
klamlivá reklama klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
klient banky klient banky Tezaurus finančného práva
klient obchodníka s cennými papiermi klient obchodníka s cennými papiermi Tezaurus finančného práva
kmeňová akcia v akciovej spoločnosti kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
kódex správania kódex správania Tezaurus obchodného práva
kogentné ustanovenia obchodného zákonníka kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva