Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
štátny jazyk štátny jazyk Tezaurus ústavného práva
jednorázové vyrovnanie jednorázové vyrovnanie Tezaurus pracovného práva
jednotné pravidlá pre inkasá jednotné pravidlá pre inkasá Tezaurus obchodného práva
Szállítmányozási jog Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
A csendes partner jogállása Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Üzleti gyakorlat az üzleti jogban Obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
A jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
A csendes partner jogviszonyai harmadik felekkel Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
share in a joint stock company Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
joint-stock company Akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
joint commitments and rights Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Stake in joint stock company Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
The paper stock of a joint stock company Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establishing a joint stock company Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establishment of joint stock company Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Conditions for acquiring own shares of a joint stock company Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Bodies of the joint stock company Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Supervisory Board of a joint stock company Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Jótállási idő Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
ad judikácia ad judikácia Tezaurus obchodného práva