Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
identifikátor osoby identifikátor osoby Tezaurus správneho práva
ilegálna migrácia ilegálna migrácia Tezaurus obchodného práva
imanie imanie Tezaurus obchodného práva
implicitný cenový deflátor implicitný cenový deflátor Tezaurus obchodného práva
import dovoz Tezaurus finančného práva
importér dovozca Tezaurus obchodného práva
importný dom importný dom Tezaurus obchodného práva
individuálny pracovnoprávny spor individuálny pracovnoprávny spor Tezaurus občianskeho práva
indosament indosament Tezaurus finančného práva
informačná povinnosť mandatára informačná povinnosť mandatára Tezaurus obchodného práva
informačná povinnosť zasielateľa informačná povinnosť zasielateľa Tezaurus obchodného práva
inkaso inkaso Tezaurus finančného práva
inominátna zmluva inominátna zmluva Tezaurus obchodného práva
inominátny kontrakt inominátny kontrakt Tezaurus obchodného práva
inšpekcia práce inšpekcia práce Tezaurus pracovného práva
interpelácia interpelácia Tezaurus ústavného práva
invalidita invalidita Tezaurus pracovného práva
investičný certifikát investičný certifikát Tezaurus finančného práva
investičné poradenstvo investičné poradenstvo Tezaurus finančného práva
investor investor Tezaurus finančného práva
iná zárobková činnosť zamestnanca iná zárobková činnosť zamestnanca Tezaurus pracovného práva
iné obchodné podmienky iné obchodné podmienky Tezaurus obchodného práva
iný inkasný úkon iný inkasný úkon Tezaurus obchodného práva
ius dispositivum dispozitívne právne normy Tezaurus obchodného práva