Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
hanobenie mŕtveho hanobenie mŕtveho Tezaurus trestného práva
hanobenie miesta posledného odpočinku hanobenie miesta posledného odpočinku Tezaurus trestného práva
hanobenie štátneho symbolu hanobenie štátneho symbolu Tezaurus trestného práva
hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
havária havária Tezaurus správneho práva
hlavný kontrolór samosprávneho kraja hlavný kontrolór samosprávneho kraja Tezaurus správneho práva
hlavné pojednávanie hlavné pojednávanie Tezaurus trestného práva
hmotnoprávna námietka hmotnoprávna námietka Tezaurus občianskeho práva
hmotnoprávna exempcia hmotnoprávna exempcia Tezaurus trestného práva
hmotná zložka podnikania hmotná zložka podnikania Tezaurus obchodného práva
hnuteľné veci hnuteľné veci Tezaurus občianskeho práva
horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
hospodárnosť hospodárnosť Tezaurus finančného práva
hospodársky výsledok hospodársky výsledok Tezaurus finančného práva
hospodárske záväzkové vzťahy obchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
hospodársky majetok obchodný majetok Tezaurus obchodného práva
hospodárska súťaž hospodárska súťaž Tezaurus obchodného práva
hotovosť hotovosť Tezaurus finančného práva
hraničné určovatele hraničné určovatele Tezaurus obchodného práva
hromadné prepúšťanie hromadné prepúšťanie Tezaurus pracovného práva