Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
faktický pracovný pomer faktický pracovný pomer Tezaurus pracovného práva
faktúra faktúra Tezaurus finančného práva
fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
fakultatívny obchod fakultatívny obchod Tezaurus obchodného práva
falšovanie falšovanie Tezaurus trestného práva
falzifikát falzifikát Tezaurus finančného práva
fiktívny kapitál fiktívny kapitál Tezaurus finančného práva
filiálka filiálka Tezaurus finančného práva
financie financie Tezaurus finančného práva
finančná kontrola finančná kontrola Tezaurus finančného práva
finančné riadenie finančné riadenie Tezaurus finančného práva
finančné deriváty finančné deriváty Tezaurus finančného práva
finančná inštitúcia finančná inštitúcia Tezaurus finančného práva
finančný orgán finančný orgán Tezaurus finančného práva
finančný trh finančný trh Tezaurus finančného práva
finančné prostriedky finančné prostriedky Tezaurus finančného práva
finančný lízing finančný lízing Tezaurus finančného práva
finančná operácia finančná operácia Tezaurus finančného práva
finančné nástroje finančné nástroje Tezaurus finančného práva
finančné riaditeľstvo finančné riaditeľstvo Tezaurus finančného práva
finančné nástroje peňažného trhu finančné nástroje peňažného trhu Tezaurus finančného práva
finančné nástroje kapitálového trhu finančné nástroje kapitálového trhu Tezaurus finančného práva
finančný lízing finančný lízing Tezaurus obchodného práva
fiškálna politika fiškálna politika Tezaurus finančného práva
fiškálny rok fiškálny rok Tezaurus finančného práva
fixný úrok fixný úrok Tezaurus finančného práva
fixné zmluvy fixné zmluvy Tezaurus obchodného práva
fond ochrany vkladov fond ochrany vkladov Tezaurus finančného práva
fond fond Tezaurus finančného práva
fond obchodovaný na burze fond obchodovaný na burze Tezaurus finančného práva
formulárová zmluva formulárová zmluva Tezaurus obchodného práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
franchisingová zmluva franchisingová zmluva Tezaurus obchodného práva
funkcia omeškania funkcia omeškania Tezaurus obchodného práva
funkčná príslušnosť súdu funkčná príslušnosť súdu Tezaurus občianskeho práva