Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Comptabilité d'entreprise Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
Règles d'interprétation convenues Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
Prélèvement automatique auprès d'une autre banque Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Révocation d'une proposition publique Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création d'une société par actions Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Zákaz ďalšieho vývozu Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Real damage Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
daň daň Tezaurus finančného práva
daň na vstupe daň na vstupe Tezaurus finančného práva
daň na výstupe daň na výstupe Tezaurus finančného práva
Daño real Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Daños causados ​​por varias personas Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
daňovník daňovník Tezaurus finančného práva
daňové zvýhodnenie daňové zvýhodnenie Tezaurus finančného práva
part dans une société par actions Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Participation dans une société par actions Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
správa daní (zákon č. 479/2009 Z. z.) správa Tezaurus správneho práva
výpoveď daná zamestnancom výpoveď daná zamestnancom Tezaurus pracovného práva
základ dane základ dane Tezaurus finančného práva
vyrubenie dane vyrubenie dane Tezaurus finančného práva
Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
darovacia zmluva darovacia zmluva Tezaurus občianskeho práva
vyrovnávacia dávka vyrovnávacia dávka Tezaurus pracovného práva
Contratos de adhesivos adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de compte courant Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de cuenta corriente Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Asegurando compromisos de relaciones comerciales. Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Contrat de transfert Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de reenvio Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
perte de profit Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Contrat de vente d'entreprise Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Contrat de commission Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de comisión Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Vente d'un contrat de vente Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Venta de un contrato de consignación Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de travail Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrato de trabajo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrat d'activité de contrôle Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Contrato de actividad de control Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Carta de acuerdo de crédito Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
Contrato de arrendamiento de vehículos Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
contribution de partenariat silencieux Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
contribución de asociación silenciosa Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Revocación de una propuesta pública. Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création de société par actions Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Condiciones para adquirir acciones propias de una sociedad anónima. Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Clause de change Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Conseil de surveillance d'une société par actions Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Consejo de supervisión de una sociedad anónima Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dealer's responsibilities Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva