Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Comptabilité d'entreprise Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
Règles d'interprétation convenues Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
Prélèvement automatique auprès d'une autre banque Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Révocation d'une proposition publique Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création d'une société par actions Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Zákaz ďalšieho vývozu Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Real damage Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
daň daň Tezaurus finančného práva
daň na vstupe daň na vstupe Tezaurus finančného práva
daň na výstupe daň na výstupe Tezaurus finančného práva
Daño real Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Daños causados ​​por varias personas Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
daňovník daňovník Tezaurus finančného práva
daňové zvýhodnenie daňové zvýhodnenie Tezaurus finančného práva
part dans une société par actions Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Participation dans une société par actions Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
správa daní (zákon č. 479/2009 Z. z.) správa Tezaurus správneho práva
výpoveď daná zamestnancom výpoveď daná zamestnancom Tezaurus pracovného práva
základ dane základ dane Tezaurus finančného práva
vyrubenie dane vyrubenie dane Tezaurus finančného práva