Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Bretton-woodske dohody Bretton-woodske dohody Tezaurus obchodného práva
Dohodnuté vykladacie pravidlá Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
dojčiaca zamestnankyňa dojčiaca zamestnankyňa Tezaurus pracovného práva
vykonávanie dôkazov vykonávanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus správneho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus občianskeho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus trestného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus správneho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus občianskeho práva
znalecké dokazovanie (zákon č. 301/2005 Z. z.) znalec Tezaurus správneho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus správneho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus občianskeho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus trestného práva
cestovný doklad cestovný doklad Tezaurus správneho práva
cestovný doklad cudzinca (zákon č. 647/2007 Z. z., zákon č. 404/2011 Z. z.) cestovný doklad Tezaurus správneho práva
prevzatie cestovného dokladu (zákon č. 647/2007 Z. z.) cestovný doklad Tezaurus správneho práva
daňový doklad daňový doklad Tezaurus finančného práva
Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (zákon č. 300/2009 Z. z.) stavba Tezaurus správneho práva