Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
výpovedná doba výpovedná doba Tezaurus pracovného práva
skúšobná doba skúšobná doba Tezaurus pracovného práva
Záručná doba diela Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Dĺžka premlčacej doby Dĺžka premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
Dĺžka premlčacej doby Dĺžka premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
Písomné vyhlásenie o predĺžení premlčacej doby Písomné vyhlásenie o predĺžení premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dočasnosť opatrovania dočasnosť opatrovania Tezaurus obchodného práva
agentúra dočasného zamestnávania agentúra dočasného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
daň dôchodková daň dôchodková Tezaurus obchodného práva
zmluva o dôchodku zmluva o dôchodku Tezaurus občianskeho práva
vdovský dôchodok vdovský dôchodok Tezaurus pracovného práva
sirotský dôchodok sirotský dôchodok Tezaurus pracovného práva
Collection documentaire bancaire Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
Colección documental bancaria Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
Bank documentary collection Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
dodávateľský úver dodávateľský úver Tezaurus obchodného práva
dohľad súdnej rady (zákon č. 185/2002) Súdna rada Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
colný dohľad colný dohľad Tezaurus finančného práva
dohľad na diaľku dohľad na diaľku Tezaurus finančného práva