Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
chránená dielňa chránená dielňa Tezaurus pracovného práva
autorské dielo autorské dielo Tezaurus občianskeho práva
zamestnanecké dielo zamestnanecké dielo Tezaurus občianskeho práva
zmluva o dielo zmluva o dielo Tezaurus občianskeho práva
dielo výtvarného umenia dielo výtvarného umenia Tezaurus občianskeho práva
architektonické dielo architektonické dielo Tezaurus občianskeho práva
dielo úžitkového umenia dielo úžitkového umenia Tezaurus občianskeho práva
zverejnenie diela zverejnenie diela Tezaurus občianskeho práva
vydanie diela vydanie diela Tezaurus občianskeho práva
Dielo Dielo Tezaurus obchodného práva
dielo spoluautorov (zákon č. 185/2015 Z. z.) Dielo Tezaurus obchodného práva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Vykonanie diela Vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Veci určené na vykonanie diela Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Cena za dielo Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Spôsob vykonávania diela Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Zodpovednosť za vady diela Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Prehliadka diela a oznámenie vád Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva