Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Contrato de arrendamiento de vehículos Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
contribution de partenariat silencieux Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
contribución de asociación silenciosa Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Revocación de una propuesta pública. Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création de société par actions Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Condiciones para adquirir acciones propias de una sociedad anónima. Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Clause de change Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Conseil de surveillance d'une société par actions Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Consejo de supervisión de una sociedad anónima Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dealer's responsibilities Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
debetné operácie debetné operácie Tezaurus obchodného práva
Creditors' opposition to the sale of the debtor Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
á decouvert á decouvert Tezaurus obchodného práva
dedenie dedenie Tezaurus občianskeho práva
Réclamations de défauts de travail Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva
deflácia deflácia Tezaurus finančného práva
Dégâts réels Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
delené záväzky delené záväzky Tezaurus obchodného práva
cuota del accionista Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Partes sustanciales del contrato. Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva