Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
invalidný dôchodok invalidný dôchodok Tezaurus pracovného práva
Prechod práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva pri predaji podniku Prechod práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
(implicit price deflator - IPD) Implicitný cenový deflátor Tezaurus obchodného práva
Issuing a case from a bank deposit contract Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Proprietary right and the risk of damage to it Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Relaciones jurídicas del socio silencioso a terceros Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre actos jurídicos Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Invalidité d'un acte juridique Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Statut juridique d'un partenaire silencieux Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Relations juridiques du partenaire silencieux avec des tiers Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
debetná platobná karta debetná platobná karta Tezaurus obchodného práva
Díj- és szállítmányozási költségek Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Spôsob vykonania dohodnutej činnosti komisionárom Spôsob vykonania dohodnutej činnosti komisionárom Tezaurus obchodného práva
Haftung des Kommissionsagenten Ručenie komisionára Tezaurus obchodného práva
trovy dovolacieho konania (zákon č. 160/2015 Z. z.) trovy konania Tezaurus správneho práva
druhy trov konania (zákon č. 161/2015 Z. z.) trovy konania Tezaurus správneho práva
daňové exekučné konanie daňové exekučné konanie Tezaurus finančného práva
daň kontingentná (repartičná) daň kontingentná (repartičná) Tezaurus obchodného práva
Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Recht, das Verbot weiterer Exporte zu kontrollieren Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva