Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
darovacia zmluva darovacia zmluva Tezaurus občianskeho práva
vyrovnávacia dávka vyrovnávacia dávka Tezaurus pracovného práva
Contratos de adhesivos adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de compte courant Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de cuenta corriente Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Asegurando compromisos de relaciones comerciales. Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Contrat de transfert Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de reenvio Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
perte de profit Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Contrat de vente d'entreprise Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Contrat de commission Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de comisión Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Vente d'un contrat de vente Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Venta de un contrato de consignación Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de travail Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrato de trabajo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrat d'activité de contrôle Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Contrato de actividad de control Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Carta de acuerdo de crédito Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva