Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Verletzung der Grundsätze des fairen Handels Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Fälle der Anwendung der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Zwingende Bestimmungen des Handelsgesetzbuches Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
Gegenstand der Zusage des Handelsvertreters Predmet záväzku obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Beendigung der Handelsvertretung Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Verantwortlichkeiten des Händlers Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Havanský dohovor Havanský dohovor Tezaurus obchodného práva
hodnotenie dôkazov hodnotenie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
Geschäft einer Ausländer im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
hromadné čerpanie dovolenky hromadné čerpanie dovolenky Tezaurus pracovného práva
Vorzugsaktie, Prioritätsaktie. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655514510/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/de). Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Action privilégiée, action préférentielle, action de priorité, action de préférence. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655648431/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/fr). Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Aktiengesellschaft. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550664310352/814B38B60F40FE6CE053C3E4A79E1E77/de). Verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
základné imanie družstva základné imanie družstva Tezaurus obchodného práva
Impacto del retraso del deudor en el derecho a compensación. Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Implicitný cenový deflátor Implicitný cenový deflátor Tezaurus obchodného práva
importný dom importný dom Tezaurus obchodného práva
Developing responsibility for defects in the work Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Reembolso a tanto alzado de reclamaciones incurridas Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Tezaurus obchodného práva
indemnización por daños y perjuicios Náhrada škody Tezaurus obchodného práva