Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
mandát poslanca mandát poslanca Tezaurus ústavného práva
mandátna zmluva mandátna zmluva Tezaurus obchodného práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
marenie dôkazu marenie dôkazu Tezaurus trestného práva
marenie exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
marenie výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
marenie prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
marenie spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
marenie výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva
marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Tezaurus trestného práva
malá škoda malá škoda Tezaurus trestného práva
materská dovolenka materská dovolenka Tezaurus pracovného práva
matrika matrika Tezaurus správneho práva
matrikár matrikár Tezaurus správneho práva
medzinárodný zatýkací rozkaz medzinárodný zatýkací rozkaz Tezaurus trestného práva
medzitýmny rozsudok medzitýmny rozsudok Tezaurus občianskeho práva
meno meno Tezaurus správneho práva
mena mena Tezaurus finančného práva
menovitá hodnota dlhopisu menovitá hodnota dlhopisu Tezaurus finančného práva
menovitá hodnota akcií akciovej spoločnosti menovitá hodnota akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva