Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva
licitácia dražba Tezaurus finančného práva
liek liek Tezaurus trestného práva
lietadlo lietadlo Tezaurus správneho práva
lietajúce športové zariadenie lietajúce športové zariadenie Tezaurus správneho práva
likvidita likvidita Tezaurus finančného práva
listinný dôkaz listinný dôkaz Tezaurus občianskeho práva
listinná akcia akciovej spoločnosti listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
listinné dôkazy listinné dôkazy Tezaurus trestného práva
listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností Tezaurus ústavného práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
majetkové hodnoty majetkové hodnoty Tezaurus občianskeho práva
majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
majetok majetok Tezaurus občianskeho práva
majetok imanie Tezaurus obchodného práva
majiteľ patentu majiteľ patentu Tezaurus občianskeho práva
majiteľ obchodného tajomstva majiteľ obchodného tajomstva Tezaurus obchodného práva
majiteľ účastín akcionár Tezaurus obchodného práva
malé letisko malé letisko Tezaurus správneho práva
manažérska zmluva manažérska zmluva Tezaurus pracovného práva