Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
listinné dôkazy listinné dôkazy Tezaurus trestného práva
listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností Tezaurus ústavného práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
majetkové hodnoty majetkové hodnoty Tezaurus občianskeho práva
majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách majetková účasť zahraničných osôb v slovenských právnických osobách Tezaurus obchodného práva
majetok majetok Tezaurus občianskeho práva
majetok imanie Tezaurus obchodného práva
majiteľ patentu majiteľ patentu Tezaurus občianskeho práva
majiteľ obchodného tajomstva majiteľ obchodného tajomstva Tezaurus obchodného práva
majiteľ účastín akcionár Tezaurus obchodného práva
manažérska zmluva manažérska zmluva Tezaurus pracovného práva
mandát poslanca mandát poslanca Tezaurus ústavného práva
mandátna zmluva mandátna zmluva Tezaurus obchodného práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
marenie dôkazu marenie dôkazu Tezaurus trestného práva
marenie exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
marenie výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
marenie prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
marenie spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
marenie výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva