Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia konania vo veciach osvojenia Tezaurus občianskeho práva
konanie o dedičstve konanie o dedičstve Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach obchodného registra konania vo veciach obchodného registra Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach notárskych úschov konania vo veciach notárskych úschov Tezaurus občianskeho práva
konanie o spôsobilosti na právne úkony konanie o spôsobilosti na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
konanie vo volebných veciach konanie vo volebných veciach Tezaurus občianskeho práva
konanie podnikateľa konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
konanie osoby poverenej určitou činnosťou konanie osoby poverenej určitou činnosťou Tezaurus obchodného práva
konanie pred sudcom pre prípravné konanie konanie pred sudcom pre prípravné konanie Tezaurus trestného práva
konanie pred samosudcom konanie pred samosudcom Tezaurus trestného práva
koncesia koncesia Tezaurus finančného práva
konfrontácia konfrontácia Tezaurus trestného práva
konkurz konkurz Tezaurus finančného práva
kontinuálne vzdelávanie kontinuálne vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
konto pracovného času konto pracovného času Tezaurus pracovného práva
kontrolovaná dodávka kontrolovaná dodávka Tezaurus trestného práva
konverzia konverzia Tezaurus finančného práva
korešpondenčné hlasovanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti korešpondenčné hlasovanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
korunný svedok korunný svedok Tezaurus trestného práva