Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
klamlivá reklama klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
klient banky klient banky Tezaurus finančného práva
klient obchodníka s cennými papiermi klient obchodníka s cennými papiermi Tezaurus finančného práva
kmeňová akcia v akciovej spoločnosti kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
kódex správania kódex správania Tezaurus obchodného práva
kogentné ustanovenia obchodného zákonníka kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
kolaudačné rozhodnutie kolaudačné rozhodnutie Tezaurus správneho práva
kolektívne vyjednávanie kolektívne vyjednávanie Tezaurus pracovného práva
kolektívna zmluva kolektívna zmluva Tezaurus pracovného práva
kolektívne investovanie kolektívne investovanie Tezaurus finančného práva
kolúzna väzba kolúzna väzba Tezaurus trestného práva
komisionárska zmluva komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
komoditná burza komoditná burza Tezaurus finančného práva
kompenzácia kompenzácia Tezaurus finančného práva
kompenzácia náhrada škody Tezaurus obchodného práva
kompetenčné vzdelávanie kompetenčné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
komunálna obligácia komunálna obligácia Tezaurus finančného práva
konanie o priestupku konanie o priestupku Tezaurus správneho práva
konania vo veciach určenia rodičovstva konania vo veciach určenia rodičovstva Tezaurus občianskeho práva