Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
generálny riaditeľ burzy generálny riaditeľ burzy Tezaurus finančného práva
generálna preventívna povinnosť generálna preventívna povinnosť Tezaurus obchodného práva
generálny dodávateľ generálny dodávateľ Tezaurus obchodného práva
generálny dovoz generálny dovoz Tezaurus obchodného práva
generálny vývoz generálny vývoz Tezaurus obchodného práva
generálna prokuratúra generálna prokuratúra Tezaurus trestného práva
genocídium genocídium Tezaurus trestného práva
gescia gescia Tezaurus obchodného práva
granty granty Tezaurus finančného práva
guvernér guvernér Tezaurus finančného práva
hanobenie mŕtveho hanobenie mŕtveho Tezaurus trestného práva
hanobenie miesta posledného odpočinku hanobenie miesta posledného odpočinku Tezaurus trestného práva
hanobenie štátneho symbolu hanobenie štátneho symbolu Tezaurus trestného práva
hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky hanobenie historickej alebo kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
havária havária Tezaurus správneho práva
hlavný kontrolór samosprávneho kraja hlavný kontrolór samosprávneho kraja Tezaurus správneho práva
hlavné pojednávanie hlavné pojednávanie Tezaurus trestného práva
hmotnoprávna námietka hmotnoprávna námietka Tezaurus občianskeho práva
hmotnoprávna exempcia hmotnoprávna exempcia Tezaurus trestného práva
hmotná zložka podnikania hmotná zložka podnikania Tezaurus obchodného práva