Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
finančná operácia finančná operácia Tezaurus finančného práva
finančné nástroje finančné nástroje Tezaurus finančného práva
finančné riaditeľstvo finančné riaditeľstvo Tezaurus finančného práva
finančné nástroje peňažného trhu finančné nástroje peňažného trhu Tezaurus finančného práva
finančné nástroje kapitálového trhu finančné nástroje kapitálového trhu Tezaurus finančného práva
finančný lízing finančný lízing Tezaurus obchodného práva
fiškálna politika fiškálna politika Tezaurus finančného práva
fiškálny rok fiškálny rok Tezaurus finančného práva
fixný úrok fixný úrok Tezaurus finančného práva
fixné zmluvy fixné zmluvy Tezaurus obchodného práva
fond ochrany vkladov fond ochrany vkladov Tezaurus finančného práva
fond fond Tezaurus finančného práva
fond obchodovaný na burze fond obchodovaný na burze Tezaurus finančného práva
formulárová zmluva formulárová zmluva Tezaurus obchodného práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
franchisingová zmluva franchisingová zmluva Tezaurus obchodného práva
funkcia omeškania funkcia omeškania Tezaurus obchodného práva
funkčná príslušnosť súdu funkčná príslušnosť súdu Tezaurus občianskeho práva
galéria galéria Tezaurus správneho práva
generálny tajomník služobného úradu generálny tajomník služobného úradu Tezaurus pracovného práva