Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dodávateľský úver dodávateľský úver Tezaurus obchodného práva
dohľad na mieste dohľad na mieste Tezaurus finančného práva
dohľad na diaľku dohľad na diaľku Tezaurus finančného práva
dohoda o skončení pracovného pomeru dohoda o skončení pracovného pomeru Tezaurus pracovného práva
dohoda o vykonaní práce dohoda o vykonaní práce Tezaurus pracovného práva
dohoda o brigádnickej práci študentov dohoda o brigádnickej práci študentov Tezaurus pracovného práva
dohoda o rozvrhnutí pracovného času dohoda o rozvrhnutí pracovného času Tezaurus pracovného práva
dohoda o použití obchodného zákonníka dohoda o použití obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
dohoda o vine a treste dohoda o vine a treste Tezaurus trestného práva
dojčiaca zamestnankyňa dojčiaca zamestnankyňa Tezaurus pracovného práva
dojednania o obmedzení predaja dojednania o obmedzení predaja Tezaurus obchodného práva
dôkaz dôkaz Tezaurus správneho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus občianskeho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus trestného práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus správneho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus občianskeho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus trestného práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus správneho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus trestného práva
dokonaný trestný čin dokonaný trestný čin Tezaurus trestného práva