Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dištančné delikty dištančné delikty Tezaurus trestného práva
divadelné dielo divadelné dielo Tezaurus občianskeho práva
dividenda dividenda Tezaurus finančného práva
dlhodobé investičné sporenie dlhodobé investičné sporenie Tezaurus finančného práva
dlhopis dlhopis Tezaurus finančného práva
dlhové cenné papiere dlhové cenné papiere Tezaurus finančného práva
dĺžka pracovného času dĺžka pracovného času Tezaurus pracovného práva
dĺžka prestávky v práci dĺžka prestávky v práci Tezaurus pracovného práva
dĺžka premlčacej doby dĺžka premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dni pracovného pokoja dni pracovného pokoja Tezaurus pracovného práva
dočasnosť opatrovania dočasnosť opatrovania Tezaurus obchodného práva
dočasné pridelenie dočasné pridelenie Tezaurus pracovného práva
dočasná pracovná neschopnosť dočasná pracovná neschopnosť Tezaurus pracovného práva
dočasné prerušenie výkonu práce dočasné prerušenie výkonu práce Tezaurus pracovného práva
dočasné vyslanie dočasné vyslanie Tezaurus pracovného práva
dočasný list dočasný list Tezaurus finančného práva
dôchodkový fond dôchodkový fond Tezaurus finančného práva
dodatková dovolenka dodatková dovolenka Tezaurus pracovného práva
dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
dodávateľ dodávateľ Tezaurus obchodného práva