Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
valné zhromaždenie akciovej spoločnosti valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
veci určené na vykonanie diela veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
verejná obchodná súťaž verejná obchodná súťaž Tezaurus obchodného práva
verejný návrh na uzavretie zmluvy verejný návrh na uzavretie zmluvy Tezaurus obchodného práva
verejná obchodná spoločnosť verejná obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva
verejná akciová spoločnosť verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viaceré zmluvy zahrnuté v tej istej listine viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní Tezaurus obchodného práva
viacstranné výmenné obchody viacstranné výmenné obchody Tezaurus obchodného práva
viazané zmluvy viazané zmluvy Tezaurus obchodného práva
vklad tichého spoločníka vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo objednávateľa vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
vlastnícke právo zhotoviteľa vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
vlastníctvo imanie Tezaurus obchodného práva
vlastné imanie vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti voľba vedúcich osôb valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva