Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
daň dôchodková daň dôchodková Tezaurus obchodného práva
daň emisná daň emisná Tezaurus obchodného práva
daň kontingentná daň kontingentná Tezaurus obchodného práva
daň repatriačná daň kontingentná Tezaurus obchodného práva
debetné operácie debetné operácie Tezaurus obchodného práva
delené záväzky delené záväzky Tezaurus obchodného práva
dielo dielo Tezaurus obchodného práva
dispozitívne právne normy dispozitívne právne normy Tezaurus obchodného práva
dĺžka premlčacej doby dĺžka premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dočasnosť opatrovania dočasnosť opatrovania Tezaurus obchodného práva
dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy dodatočné dohodnutie nepodstatných časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
dodávateľ dodávateľ Tezaurus obchodného práva
dodávateľský úver dodávateľský úver Tezaurus obchodného práva
dohoda o použití obchodného zákonníka dohoda o použití obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
dojednania o obmedzení predaja dojednania o obmedzení predaja Tezaurus obchodného práva
dokumentárna banková záruka dokumentárna banková záruka Tezaurus obchodného práva
dokumentárny akreditív dokumentárny akreditív Tezaurus obchodného práva
dôsledky pretrhnutia premlčacej doby dôsledky pretrhnutia premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku obchodného zastúpenia dôsledky zániku obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku záväzku dôsledky zániku záväzku Tezaurus obchodného práva