Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dielo spoluautorov (zákon č. 185/2015 Z. z.) Dielo Tezaurus obchodného práva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Vykonanie diela Vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Veci určené na vykonanie diela Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach určených na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Cena za dielo Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Spôsob vykonávania diela Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Zodpovednosť za vady diela Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Prehliadka diela a oznámenie vád Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva
A banki betéti szerződésből származó díjazás Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Dinge zu tun Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Direct Debit Zmluva o inkase Tezaurus obchodného práva
Direct debit through another bank Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Débito directo Zmluva o inkase Tezaurus obchodného práva
Débito directo a través de otro banco. Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Responsabilidades del distribuidor Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Prioritný dlhopis Prioritný dlhopis Tezaurus obchodného práva
Vymeniteľný dlhopis Vymeniteľný dlhopis Tezaurus obchodného práva
Omeškanie dlžníka Omeškanie dlžníka Tezaurus obchodného práva