Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Rescisión del arrendamiento de los medios de transporte Zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
A Mandatary díjazása és költségei a megállapodás szerinti tevékenység elvégzéséért Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
A közvetítő kötelezettsége a dokumentumok megőrzése érdekében Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
Mehrere Verträge, die im Rahmen derselben Verhandlung geschlossen wurden / in dieselbe Charta aufgenommen wurden Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine Tezaurus obchodného práva
Schäden, die von mehreren Personen verursacht werden Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
Jamajská menová dohoda Jamajská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Kingstonská menová dohoda Jamajská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Kingstonská menová dohoda Kingstonská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Jamajská menová dohoda Kingstonská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Menová doložka Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Contrato de transporte de mercancías Zmluva o preprave vecí Tezaurus obchodného práva
Prácticas comerciales en derecho mercantil Obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
conditionnement m (de la merchandise) adjustácia Tezaurus obchodného práva
Méthode d'exécution du travail Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Methode zur Organisation der vereinbarten Tätigkeit durch den Auftraggeber Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom Tezaurus obchodného práva
Methode der Benutzung des Transportmittels Spôsob užívania dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Método de realización del trabajo Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Método de organización de la actividad acordada por el mandador Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom Tezaurus obchodného práva
Método de utilización de los medios de transporte. Spôsob užívania dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Mode d'organisation de l'activité convenue par le mandant Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom Tezaurus obchodného práva