Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Contrat de commission Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de comisión Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Vente d'un contrat de vente Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Venta de un contrato de consignación Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de travail Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrato de trabajo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrat d'activité de contrôle Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Contrato de actividad de control Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Carta de acuerdo de crédito Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
Contrato de arrendamiento de vehículos Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
contribution de partenariat silencieux Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
contribución de asociación silenciosa Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Revocación de una propuesta pública. Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création de société par actions Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Condiciones para adquirir acciones propias de una sociedad anónima. Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Clause de change Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Conseil de surveillance d'une société par actions Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Consejo de supervisión de una sociedad anónima Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dealer's responsibilities Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
debetné operácie debetné operácie Tezaurus obchodného práva