Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Comptabilité d'entreprise Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
Règles d'interprétation convenues Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
Prélèvement automatique auprès d'une autre banque Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Révocation d'une proposition publique Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création d'une société par actions Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Zákaz ďalšieho vývozu Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Real damage Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Daño real Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Daños causados ​​por varias personas Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
part dans une société par actions Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Participation dans une société par actions Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
Contratos de adhesivos adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de compte courant Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de cuenta corriente Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Asegurando compromisos de relaciones comerciales. Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Contrat de transfert Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de reenvio Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
perte de profit Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Contrat de vente d'entreprise Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva