Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
azyl azyl Tezaurus správneho práva
centrálna ohlasovňa centrálna ohlasovňa Tezaurus správneho práva
cestovný doklad cestovný doklad Tezaurus správneho práva
cirkev cirkev Tezaurus správneho práva
colné konanie colné konanie Tezaurus správneho práva
cudzinec cudzinec Tezaurus správneho práva
detektívna služba detektívna služba Tezaurus správneho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus správneho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus správneho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus správneho práva
doručovanie doručovanie Tezaurus správneho práva
(e Government) identifikátor osoby Tezaurus správneho práva
evidencia obyvateľstva evidencia obyvateľstva Tezaurus správneho práva
galéria galéria Tezaurus správneho práva
havária havária Tezaurus správneho práva
hlavný kontrolór samosprávneho kraja hlavný kontrolór samosprávneho kraja Tezaurus správneho práva
identifikátor osoby identifikátor osoby Tezaurus správneho práva
kataster nehnuteľností kataster nehnuteľností Tezaurus správneho práva
katastrálny operát katastrálny operát Tezaurus správneho práva
katastrálny úrad katastrálny úrad Tezaurus správneho práva
kolaudačné rozhodnutie kolaudačné rozhodnutie Tezaurus správneho práva
konanie o priestupku konanie o priestupku Tezaurus správneho práva
lehota lehota Tezaurus správneho práva
matrika matrika Tezaurus správneho práva
matrikár matrikár Tezaurus správneho práva
meno meno Tezaurus správneho práva
nazeranie do spisov nazeranie do spisov Tezaurus správneho práva
občiansky preukaz občiansky preukaz Tezaurus správneho práva
obecné zastupiteľstvo obecné zastupiteľstvo Tezaurus správneho práva
obnova konania obnova konania Tezaurus správneho práva
odvolanie odvolanie Tezaurus správneho práva
ohliadka miesta ohliadka miesta Tezaurus správneho práva
pobyt pobyt Tezaurus správneho práva
podanie podanie Tezaurus správneho práva
pozemok pozemok Tezaurus správneho práva
požiar požiar Tezaurus správneho práva
precedenčná zásada precedenčná zásada Tezaurus správneho práva
prechodný pobyt prechodný pobyt Tezaurus správneho práva
predvedenie predvedenie Tezaurus správneho práva
predvolanie predvolanie Tezaurus správneho práva
priestupky priestupky Tezaurus správneho práva
priezvisko priezvisko Tezaurus správneho práva
register obyvateľov Slovenskej republiky register obyvateľov Slovenskej republiky Tezaurus správneho práva
rodné číslo rodné číslo Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o umiestnení stavby rozhodnutie o umiestnení stavby Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o využívaní územia rozhodnutie o využívaní územia Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o chránenej časti krajiny rozhodnutie o chránenej časti krajiny Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o stavebnej uzávere rozhodnutie o stavebnej uzávere Tezaurus správneho práva
rozhodnutie o autorizácii rozhodnutie o autorizácii Tezaurus správneho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus správneho práva