Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
súbor popisných informácií súbor popisných informácií Tezaurus správneho práva
súbor geodetických informácií súbor geodetických informácií Tezaurus správneho práva
súdny spis súdny spis Tezaurus správneho práva
svedok svedok Tezaurus správneho práva
trovy konania trovy konania Tezaurus správneho práva
trvalý pobyt trvalý pobyt Tezaurus správneho práva
účastníci stavebného konania účastníci stavebného konania Tezaurus správneho práva
účastníci kolaudačného konania účastníci kolaudačného konania Tezaurus správneho práva
územný plán obce územný plán obce Tezaurus správneho práva
územné konanie územné konanie Tezaurus správneho práva
územné plánovanie územné plánovanie Tezaurus správneho práva
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva
zápisnica zápisnica Tezaurus správneho práva
zásada zákonnosti zásada zákonnosti Tezaurus správneho práva
zásada súčinnosti zásada súčinnosti Tezaurus správneho práva
zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania zásada účelnosti, hospodárnosti (procesnej ekonómie) a rýchlosti konania Tezaurus správneho práva
zásada materiálnej pravdy zásada materiálnej pravdy Tezaurus správneho práva
zásada informovanosti zásada informovanosti Tezaurus správneho práva