Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
náboj náboj Tezaurus trestného práva
nadržovanie nadržovanie Tezaurus trestného práva
nahradenie väzby nahradenie väzby Tezaurus trestného práva
nakladanie s odpadmi nakladanie s odpadmi Tezaurus trestného práva
napomenutie s výstrahou napomenutie s výstrahou Tezaurus trestného práva
národnosť národnosť Tezaurus trestného práva
násilie násilie Tezaurus trestného práva
násilie proti skupine obyvateľov násilie proti skupine obyvateľov Tezaurus trestného práva
nátlak nátlak Tezaurus trestného práva
návodca návodca Tezaurus trestného práva
návyková látka návyková látka Tezaurus trestného práva
nebezpečné prenasledovanie nebezpečné prenasledovanie Tezaurus trestného práva
nebezpečné vyhrážanie nebezpečné vyhrážanie Tezaurus trestného práva
nebezpečné zoskupenie nebezpečné zoskupenie Tezaurus trestného práva
nedbanlivosť nedbanlivosť Tezaurus trestného práva
nedobrovoľné zmiznutie nedobrovoľné zmiznutie Tezaurus trestného práva
nedovolené prekročenie štátnej hranice nedovolené prekročenie štátnej hranice Tezaurus trestného práva
nekalá likvidácia nekalá likvidácia Tezaurus trestného práva
neľudskosť neľudskosť Tezaurus trestného práva
nemravný život nemravný život Tezaurus trestného práva
neodkladný úkon neodkladný úkon Tezaurus trestného práva
neodvedenie dane a poistného neodvedenie dane a poistného Tezaurus trestného práva
neopakovateľný úkon neopakovateľný úkon Tezaurus trestného práva
neoprávnené podnikanie neoprávnené podnikanie Tezaurus trestného práva
neoprávnená výhoda neoprávnená výhoda Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového údaja neoprávnený zásah do počítačového údaja Tezaurus trestného práva
neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Tezaurus trestného práva
neoprávnený zásah do počítačového systému neoprávnený zásah do počítačového systému Tezaurus trestného práva
neplnenie odvodnej povinnosti neplnenie odvodnej povinnosti Tezaurus trestného práva
nepovolená výroba liehu nepovolená výroba liehu Tezaurus trestného práva
nepriamy dôkaz nepriamy dôkaz Tezaurus trestného práva
nepriama korupcia nepriama korupcia Tezaurus trestného práva
nepriamy páchateľ nepriamy páchateľ Tezaurus trestného práva
neupotrebiteľná vec neupotrebiteľná vec Tezaurus trestného práva
novonarodené dieťa novonarodené dieťa Tezaurus trestného práva
nutná obrana nutná obrana Tezaurus trestného práva